Asdal Hovedgaards historie

Asdal Hovedgaard har igennem tiderne haft mange ejere. I 1989 købte Jens Peter Lunden gården, og har sidenhen drevet og udviklet gården.

Sagnet om Carl Pølse

Carl Pølse indgår som en del af Asdals historie skønt han er en ren sagnfigur. Et af sagnene fortæller om , hvordan Carl Pølse lokkede skibene til at strande ved kysten ved at tænde bål på stranden. Ombord på skibene troede man, at man var på højde med Skagen, og styrede lige ind mod stranden og forliste, hvorefter Carl Pølse kunne plyndre skibene. Røverierne fik dog ende da han blev sat i en “spigertønde”, en tønde hvis indvendige side var sømbesat, hvorefter tønden blev rullet ned ad en skrænt. Dér, hvor tønden standsede, blev han begravet.

 I et andet sagn forlyder det, at Carl Pølse som spøgelse forsøger at nå frem til Asdal Hovedgaard, hans jordisk hjem. Ved sammenfald af fuldmåne og højvande kan man se et lys bevæge sig hen over bakkerne. Det er Carl Pølse med en lygte i hånden. “Lygtemanden” går fra sin grav ned til stranden og vandrer derefter med lange, trætte skridt mod Asdal Hovedgaard. Men han når aldrig helt derop og forsvinder dér, hvor han er kommet til. Dette er helt i overensstemmelse med folketroen, som fortæller, at først ved midnat kan en død stå op af graven, og han må være “hjemme” igen inden sidste hanegal ellers må han gå i jorden på stedet og være hjemløs for evigt.

Sagnet om "Skinken"

I et glasskrin over hoveddøren på Asdal Hovedgaard ligger resterne af et meget gammelt skinkeben fra et svin. Skinkebenet menes at være over 400 år gammelt og er pga. dets holdbarhed og styrke tillagt overnaturlige kræfter, som bliver overført til det hus, hvori det opbevares. Hvis skinken fjernes sker der sære  ting på gården....

For nogle hundrede år siden havde man svinene til at gå på olden i bøge- og egeskovene. Asdal Hovedgaard og ”Oddens”(Mygdal) jorde stødte dengang op mod hinanden. Under en jagt blev der skudt et svin og der opstod uenighed mellem Asdal Hovedgaard og Oddens ejere om, hvem svinet tilhørte. Tvistighederne ført til en retssag og udfaldet af dommen blev, at Asdal Hovedgaard og Oddens ejere skulle dele svinet på langs. Flæskesiderne skulle hænges op på de omtalte gårde og den, der kunne opbevare skinken længst var den rette ejer af svinet.  Skinken findes endnu på Asdal Hovedgaard og på Odden er den væk.