Asdal Hovedgaard

Vi har 970 årssøer, og vi opfeder alle grisene herfra til slagtning ved Danish Crown.

Vores produktion er en UK-produktion med særlige krav til dyrevelfærd.

Vi laver selv alle vores avlsdyr og producerer ca. 35.000 slagtesvin årligt.

Vi fodrer med færdigfoder efter vores egne recepter, og vi køber foder ved DLG.

Al gyllen afsættes til GrønGas A/S (biogasanlæg)

I staldene er ansat 7 medarbejdere.