Asdal Hovedgaard

 

Vi ejer og driver 550 HA moderne markdrift. Vi dyrker korn, hovedsaligt brødhvede, raps til rapsolie og vårbyg og vårhvede til sædekorn. Vi dyrker også roer på kontraktavl til GrønGas A/S (biogasanlæg) samt majs, også på kontraktavl til GrønGas A/S. Alt halm indsamles og sælges til GrønGas A/S.

I marken har vi siden 2012 praktiseret pløjefri dyrkning med Horch-system.

Vi har selv alle maskinerne til opgaverne i marken; gyllekørsel, høst af korn og roer, almindelig såning samt enkornssåning til majs og roer, grubbesåning af raps, transport af afgrøder med lastbil, sprøjtning med GPS og diverse sensorer.

Vi kører lidt maskinstation med specialmaskiner. Alle maskiner og traktorer er udstyret med GPS, hvor det giver mening.

Vi har siden 1999 tildelt næringsstoffer efter GPS-jordprøver. Alle marker gødes med afgasset gylle fra GrønGas A/S.

I marken er ansat 3 medarbejdere, hvoraf den ene er elev.