Asdal Hovedgaard

Vores biogasanlæg hedder GrønGas A/S, som er startet i 2001. GrønGas Hjørring A/S er løbende udviklet og er i dag et større gårdbiogasanlæg og i 2016 bygget GrønGas Vrå A/S som afgasser af husdyrgødning fra ialt ca. 50 lokale landbrug incl.al gylle fra vores egen bedrift.

På GrønGas Hjørring afbrændes gassen i en motor, som producerer el til elnettet og varme til Hjørring Fjernvarme.

på GrønGas Vrå sælges den rensede biogas til naturgas nettet og overskudsvarme sælges til Vrå Fjernvarme.

Den afgassede gylle leveres tilbage til leverandørerne med vores egen lastbil.

På GrønGas A/S er ansat 14 medarbejdere,som varetager den daglige drift og transport.

Læs mere om biogasanlægget på linket til GrønGas A/S til højre på denne side.