Asdal Hovedgaard

Vores biogasanlæg hedder GrønGas A/S, som er startet i 2001. GrønGas A/S er løbende udviklet og er i dag et større gårdbiogasanlæg med 5 leverendører af husdyrgødning, incl.al gylle fra vores egen bedrift.

Al gassen brændes af i en motor, som producerer el til elnettet og varme til Hjørring Fjernvarme.

Den afgassede gylle leveres tilbage til leverandørerne med vores egen lastbil.

På GrønGas A/S er ansat 4 medarbejdere,som varetager den daglige drift og transport.

Læs mere om biogasanlægget på linket til GrønGas A/S til højre på denne side.